4 Dec - 4 Dec
Masterclass inkoop catering en stimuleren korte ketens

Save the date: De provincie Noord-Holland organiseert samen met Voedsel Verbindt, Taskforce Korte Ketens, GreenPort NHN en NH Food een masterclass over hoe de catering op onze locaties kan worden ingezet om regionaal consumeren -en daarmee tevens duurzaam de lokale economie- te stimuleren. Veel hangt samen met de wijze waarop wij als beleidsmedewerkers de beleidsambities ook kunnen vertalen in samenwerking met onze facility managers en contractinkopers. Het maken van een inkoopcontract voor duurzame catering is één ding, maar draagt dat dan ook bij tot de gewenste regionale impuls voor regionale economie en een bijdrage aan de verduurzaming van de agrarische sector? Tijdens de Masterclass worden we geïnspireerd door best practices, krijgen we tips, wisselen we kennis onderling uit en werken we samen aan voorbeeldtekst voor een inkoopcontract 2.0.

Het programma is in voorbereiding en wordt binnenkort geplaatst.

Aanmelden bij Erna Steenhuis via communicatie@nhfood.nl

Meer informatie

Erna Steenhuis

Projectcoordinator & Communicatie